Disclaimer

Hoewel Zorgplaats.nl de inhoud van de website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgplaats.nl kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Links
Op de website van Zorgplaats.nl staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van Zorgplaats.nl vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft Zorgplaats.nl geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie. 

Veiligheid en privacy
Zorgplaats.nl behandelt alle persoonlijke gegevens van de gebruiker met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Meer hierover kunt u lezen bij privacystatement. Zorgplaats.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.