Over Zorgplaats.nl

Helemaal jouw vrijheid
Zorgplaats.nl past bij jou als je zelf wilt bepalen waar en wanneer je werkt, voor kortere en langere tijd. Want Zorgplaats.nl werkt vanuit de gedachte dat jij de regie wil hebben over je leven. 

Helemaal jouw voorkeur
We doen er alles aan om jouw vrijheid voorop te stellen. Op jouw persoonlijke webportal kun je jouw beschikbaarheid online aangeven. Je kunt op elk moment online aangegeven welke diensten je wilt werken. Daarnaast hebben we een eigen app, waardoor je zelfs onderweg naar huis al jouw declaraties kunt invoeren of opties kunt nemen op nieuwe diensten. Handig en snel!

Helemaal jouw contact
Als zorgverlener ben jij voor ons onmisbaar. We willen je graag optimaal inzetten, daarom staan onze planners voor jou klaar, zowel online als telefonisch.

Aandacht voor jouw ontwikkeling
Speciaal voor jou organiseren we scholingactiviteiten, zoals themabijeenkomsten en verpleegtechnische trainingen. Aansluitend óf vooruitlopend op de praktijk. Ook kun je met al je vragen bij ons terecht, voor coaching of om even bij te praten. Zorgplaats.nl biedt tevens elektronisch leren aan via E-learning, een handige manier om jouw vakkennis bij te houden (en uit te breiden). Voor Zorgplaats.nl een goede manier om medewerkers te scholen binnen de normen van de huidige wet- en regelgeving. 

Speciaal voor jou
Als flexwerker van Zorgplaats.nl kun je gratis deelnemen aan onze scholingsactiviteiten. Voor E-learning kom je in aanmerking als je minimaal 4 uur per week voor Zorgplaats.nl werkt.